Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Bydgoszczy

Aktualności

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Uprzejmie zapraszam w czwartek, dnia 30.03.2017 r o godz. 15:30 , na plenarne zebranie członków Oddziału PZITS w Bydgoszczy, które odbędzie się w Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy sala nr 110.

Głównym tematem będzie informacja na okoliczność zbliżającego się XX Walnego Zebrania PZITS naszego Oddziału – 18.05.2017r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Marek Rutkowski

Walne zebranie oddziału PZITS

W dniu 18.05.2017r odbędzie się Walne Zebranie Oddziału PZITS.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Pod Orłem w sali Malinowej.

PROGRAM RAMOWY XX WALNEGO ZEBRANIA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PZITS 18.05.2017

Rejestracja uczestników Zebrania od godz. 14.00 (punkt rejestrowo-podawczy)

Godzina  15.00

 1. Otwarcie Zebrania w pierwszym terminie (obecność min. 1/2 uprawnionych do głosowania).

Godzina  15.15

 1. Otwarcie Zebranie w drugim terminie (min.1/4 uprawnionych do głosowania).
  Powitanie zebranych przez ustępującego Prezesa Oddziału.
 2. Propozycja składu Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, 2 Protokolantów) i jego wybór -  przedstawia ustępujący Prezes.
 3. Przejęcie prowadzenia Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania oraz:
  • Przedstawienie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
  • Przedstawienie Regulaminu obrad i jego przyjęcie.
  • Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej,
   • Wyborczej,
   • Uchwał i Wniosków.
 1. Wręczenie odznaczeń wyróżnionym członkom.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału za kadencję 2013-2017.
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za lata 2013-2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za lata 2013-2017.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Godzina  17.00 – 17.30  - Przerwa na poczęstunek.

 1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Głosowanie nad skróceniem najbliższej kadencji władz Oddziału do 3 lat (2017-2020)
 3. Ustalenie kandydatów do nowych władz Oddziału na:
  • Prezesa,
  • Członków Zarządu,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego,
  • Delegata na Krajowy Zjazd PZITS,
  • Delegata do BRSNT NOT.
 1. Dyskusja i przygotowanie list wyborczych.
 2. Wybory.
 3. Prezentacja techniczno-poznawcza pt. „Historia kanału bydgoskiego”.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Przejęcie obrad przez nowo wybranego Prezesa.
 6. Przedstawienie i przyjęcie uchwał i wniosków.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Spotkanie koleżeńskie w hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy.

REGULAMIN ZEBRANIA

Dostępny do pobrania jako plik PDF: POBIERZ

Harmonogram zebrań Zarządu Oddziału PZITS

 • 26.01.2017
 • 27.03.2017
 • 10.04.2017
 • 08.05.2017

Harmonogram zebrań Plenarnych Oddziału PZITS

 • 12.01.2017
 • 30.03.2017

Walne zebranie Oddziału: 18.05.2017

Nasi partnerzy
Historia
Struktura
Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa
Członkowie honorowi
Odznaczenia honorowe
Szkolenia i egzaminy