Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Bydgoszczy

Wydarzenia

Zebranie zarządu Oddziału Bydgoskiego

12
GRU 2017

Ostatnie w roku 2017 zebranie Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZITS odbyło się dnia 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowo - Montażowego PROMONT Bujak Sp z o.o. Sp. K. w Bydgoszczy. Zebranie prowadził Prezes Zarządu Oddziału prof. dr hab. inż. Janusz Bujak.... czytaj więcej

Wybór Zarządu Oddziału

29
MAJ 2017

Bydgoszcz, dnia 29.05.2017 roku

INFORMACJA
Z ZEBRANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU PZITS W BYDGOSZCZY
Z DNIA 29.05.2017 R.

     Zebranie otworzył kol. Janusz Bujak — Prezes Oddziału Bydgoskiego PZITS wybrany na XX Walnym Zebraniu w dniu 18.05.2017 r. na kadencję 2017 — 2020.

     Prezes pogratulował zebranym wyboru do władz Oddziału. Poprosił jednocześnie o wsparcie ze strony bardziej doświadczonych członków Zarządu oraz zaangażowanie w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Prezes stwierdził, że... czytaj więcej

Walne zebranie Oddziału

18
MAJ 2017

Bydgoszcz, dnia 26.05.2017 roku

INFORMACJA O XX WALNYM ZEBRANIU
ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO POLSKIEGO ZRZESZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

     W dniu 18 maja 2017 roku, w Sali Malinowej hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy,
odbyło się XX Walne Zebranie Oddziału Bydgoskiego PZITS. Zebranie otworzyła i powitała zebranych członków Zrzeszenia oraz zaproszonych gości Prezes ustępującego Zarządu kol. Inga Hoppe. Zaproponowała skład Prezydium Zebrania, które zebrani przyjęli jednogłośnie. Zebraniu przewodniczył kol. prof. Janusz Bujak a sekretarzem został kol. Zygmunt Graczyk.
Na wniosek Przewodniczącego Zebrania uczestnicy przyjęli zaproponowany „Porządek Zebrania” oraz „Regulamin obrad”. W podobnym trybie przyjęto składy osobowe trzech komisji roboczych tj. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.

     Przewodniczący Zebrania złożył na ręce ustępującej Prezes... czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne 2017

12
STY 2016

W dniu 12 stycznia 2017r. odbyło się w Sali Malinowej hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy uroczyste noworoczne spotkanie członków Oddziału Bydgoskiego PZITS. Spotkanie prowadziła Prezes Oddziału kol. Inga Hoppe.

Wyróżnionym członkom stowarzyszenia wręczono odznaki honorowe PZITS (7 szt.) a kol. Ryszard Orłowski uzyskał tytuł honorowego członka PZITS. Przedstawiono też... czytaj więcej

Konferencja naukowo-techniczna w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

22
GRU 2016

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2016 r.

Odbywającą się w dniu 08.12.2016 r. KONFERENCJĘ NAUKOWO -TECHNICZNĄ pn.: „Czystość szpitalna – systemy zintegrowane na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii w Bydgoszczy” zorganizowali:

- Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,
- Oddział Bydgoski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
- Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki
Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.... czytaj więcej

Nasi partnerzy
Historia
Struktura
Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa
Członkowie honorowi
Odznaczenia honorowe
Szkolenia i egzaminy