Menu Zamknij

Konferencja Naukowo-Techniczna w Centrum Onkologii

W czwartek dnia 19.04.2018 r. o godz. 10:00 w  Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARIS) Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy rozpoczęła się

Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne unieszkodliwianie odpadów medycznych źródłem pozyskiwania energii przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.

W konferencji zorganizowanej przez:

– Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (BTN), 

 – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 

Oddział Bydgoski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),

– Główną Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki Zarządu Głównego PZITS,

wzięło udział 80 osób reprezentujących różne instytucje funkcjonujące na terenie całego kraju w sektorze gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi a także studenci bydgoskich uczelni. Cel konferencji został osiągnięty poprzez prezentację aktualnie obowiązujących aktów prawnych w tematyce gospodarki tymi odpadami a także dokonań w tym zakresie Centrum Onkologii w Bydgoszczy, prowadzącego nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych z działającymi w sposób ciągły  2 instalacjami termicznego przekształcania odpadów medycznych.

Konferencję zakończono wizytacją tego Zakładu.


1.2_PROGRAM-KONFERENCJI-19.04.2018