Menu Zamknij

Wybór Zarządu Oddziału

Bydgoszcz, dnia 29.05.2017 roku

INFORMACJA 
Z ZEBRANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU PZITS W BYDGOSZCZY 
Z DNIA 29.05.2017 R.

     Zebranie otworzył kol. Janusz Bujak — Prezes Oddziału Bydgoskiego PZITS wybrany na XX Walnym Zebraniu w dniu 18.05.2017 r. na kadencję 2017 — 2020.

     Prezes pogratulował zebranym wyboru do władz Oddziału. Poprosił jednocześnie o wsparcie ze strony bardziej doświadczonych członków Zarządu oraz zaangażowanie w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Prezes stwierdził, że w związku z tym, że jest to pierwsze zebranie Zarządu Oddziału nowej kadencji, na zebranych ciąży obowiązek ukonstytuowania się władz Oddziału.

Władze nowo wybranego Zarządu Oddziału ukonstytuowały się — przy zgodzie zainteresowanych — w sposób następujący:

Prezes- Janusz Bujak

V-ce Prezes – Bożena Pawlak

V-ce Prezes – Piotr Muzyczuk

Sekretarz – Jerzy Gliński

Skarbnik – Zygmunt Graczyk

Członek Zarządu – Piotr Czerniejewski

Członek Zarządu – Jacek Dudziński

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Marek Rutkowski
  • Z-ca Przewodniczącego – Dorota Pezacka
  • Sekretarz – Zbigniew Lewiński
  • Członek Komisji – Leszek Bujak

Sąd Koleżeński

  • Przewodniczący – Bronisław Baranowski
  • Z-ca Przewodniczącego – Teresa Zwiewka
  • Sekretarz – Wiesław Żywicki
  • Członek  – Piotr Kempiński

Skład Komisji Odznaczeń i Opiniowania Zawodowego zostanie określony
w terminie późniejszym po przeprowadzeniu rozmów i uzyskaniu zgody kandydatów zaproponowanych przez Zarząd.