Menu Zamknij

Wykład w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym

W czwartek dnia 18.11.2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4 w ramach Sesji 136 Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi wygłosił wykład Prof. dr hab. inż. Janusz Bujak nt.: „Odzysk energii i emisja
z instalacji termicznego przekształcania odpadów”.

Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZITS w  interesujący i przystępny sposób, na przykładzie własnych dokonań, omówił zagadnienia budowy i eksploatacji tych specjalistycznych instalacji, sposoby zagospodarowania energii odzyskiwanej w procesach technologicznych podczas ich funkcjonowania a także technik nadzorowania emisji do atmosfery związków powstających podczas unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
W związku z licznymi pytaniami dokonał porównania poziomów kontrolowanej emisji
z emitorów tych instalacji i niekontrolowanej tzw. „niskiej emisji”, stanowiącej znaczący problem większości polskich miast i miejscowości.  

Wykład naszego Prezesa wywołał wielkie zainteresowanie uczestników kolokwium. 

Konferencja-BTN