Menu Zamknij

Zebranie założycielskie Koła Zakładowego przy PSG sp. z o.o.

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyły się zebranie założycielskie Koła Zakładowego Oddziału Bydgoskiego PZITS przy PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy liczącego 17 członków Stowarzyszenia, na którym przeprowadzono wybory jego Zarządu. Zebranie prowadziła kol. Aldona Piekarska.

W jawnym głosowaniu, przeprowadzonym zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem wyborów, wybrano Zarząd Koła Zakładowego w składzie:

  • kol. Kamil Leszczyński – Przewodniczący,
  • kol. Dariusz Sadka – Wice Przewodniczący,
  • kol. Mikołaj Krasiński – Sekretarz,
  • kol. Andrzej Makowski – Skarbnik.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZITS kol. Zygmunt Graczyk.