Menu Zamknij

17. Konferencja „Postępowanie z odpadami medycznymi”

W maju br. nasi Członkowie brali udział w 17. Konferencji „Postępowanie z odpadami medycznymi” 14-16 maja 2019 r., Bydgoszcz zorganizowanej przez Spółkę ABRYS z Poznania. Partnerem Generalnym organizatora było Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o. o. – S.K. z Bydgoszczy.

Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZITS Pan Prof. dr hab. inż. Janusz Bujak oraz Vice Prezes dr inż. Piotr Muzyczuk wchodzili w skład Rady Programowej a Członkowie licznie uczestniczyli w obradach i warsztatach Konferencji.

Tematyka konferencji dotyczyła szerokiego spektrum spraw związanych z gospodarką odpadami medycznymi, począwszy od informacji o stanie tej gospodarki w naszym kraju, jej uwarunkowań prawnych, praktycznych aspektów tej gospodarki, w tym prezentacji systemowych rozwiązań dotyczących gromadzenia i segregacji odpadów, bezpiecznego transportu, zakładów termicznego przekształcania w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Spółce SABA w Płocku, na zagadnieniach emisji i postępowania z odpadami potechnologicznymi kończąc. Konferencja, o wysokim poziomie merytorycznym, wzbudziła duże zainteresowanie wśród obecnych osób ze środowiska odpadowego, potwierdzając konieczność kontynuacji w kolejnych latach. Także jej strona organizacyjna nie budziła zastrzeżeń uczestników. W ostatnim dniu miała miejsce wizytacja Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jednego z najnowocześniejszych tego typu w Polsce.