Menu Zamknij

Historia naszego Oddziału

Realizując uchwałę XIX Zjazdu delegatów Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych który obradował w dniach 21 – 23 czerwca 1937 r. utworzono w roku 1938 Pomorski Oddział Zrzeszenia z siedzibą w Bydgoszczy.

W dniu 28 listopada 1938 r. w Miejskiej Gazowni w Bydgoszczy odbyło się pierwsze plenarne zebranie Oddziału Pomorskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Pierwszym przewodniczącym został Dyrektor Gazowni Miejskiej inż. Klimczak Bronisław. Teren Działania Pomorskiego Oddziału stanowiło województwo Pomorskie, obejmujące 26 gazowni i 34 zakłady wodociągowo – kanalizacyjne.

Po II wojnie światowej Oddział Pomorski reaktywowano 11 listopada 1945 roku w Bydgoszczy. Pierwszym jego Prezesem został Jan Wyżnikiewicz. Zasięgiem działania Zrzeszenie objęło województwo pomorskie, gdańskie, zachodnio-pomorskie, mazurskie oraz Gorzów n. Wartą. Oddział zrzeszał pracowników zatrudnionych w gazowniach, wodociągach i zakładach oczyszczania 142 miast.

W roku 1946 na XXIII Zjeździe Polskich Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych zaakceptowano przystąpienie Zrzeszenia do NOT.

Obecną nazwę Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przyjęto na Zjeździe w Toruniu dnia 10 grudnia 1957 r. Obecnie terytorialny zasięg działania Bydgoskiego Oddziału PZITS obejmuje województwo kujawsko-pomorskie.


WŁADZE ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PZITS NA KADENCJĘ 2017-2020

Zarząd

 • Janusz Bujak – Prezes
 • Bożena Pawlak – Wiceprezes
 • Piotr Muzyczuk – Wiceprezes
 • Jerzy Gliński – Sekretarz
 • Zygmunt Graczyk – Skarbnik
 • Piotr Czerniejewski – Członek Zarządu
 • Jacek Dudziński – Członek Zarządu
 • Ryszard Orłowski – Z-ca Członka Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Marek Rutkowski – Przewodniczący
 • Dorota Pezacka – Z-ca Przewodniczącego
 • Zbigniew Lewiński – Sekretarz
 • Leszek Bujak – Członek Komisji

Sąd Koleżeński

 • Bronisław Baranowski – Przewodniczący
 • Teresa Zwiewka – Z-ca Przewodniczącego
 • Wiesław Żywicki – Sekretarz
 • Piotr Kempiński – Członek