Menu Zamknij

Struktura PZITS Oddziału w Bydgoszczy

WŁADZE ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PZITS NA KADENCJĘ 2021-2025

W dniu 28 lipca 2021 r. ukonstytuowały się nowe władze Oddziału Bydgoskiego PZITS na kadencję 2021-2025: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński w następujący sposób:

Zarząd:

 1. Prezes Oddziału                 –          Janusz Bujak
  (wybrany na XXI Walnym Zebraniu Oddziału)
 2. Z-ca Prezesa Oddziału      –          Bożena Pawlak
 3. Z-ca Prezesa Oddziału      –          Piotr Muzyczuk
 4. Skarbnik                              –          Zygmunt Graczyk
 5. Sekretarz                             –          Marek Rutkowski
 6. Członek                                –          Mikołaj Krasiński

Komisja Rewizyjna :

 1. Przewodniczący Komisji –          Piotr Czerniejewski
 2. Z-ca Przewodniczącego    –          Joanna Bogucka-Kołaczek
 3. Sekretarz                             –          Dorota Pezacka

Sąd Koleżeński :

 1. Przewodnicząca                –          Teresa Zwiewka
 2. Z-ca Przewodniczącej      –          Piotr Kempiński
 3. Sekretarz                            –          Wiesław Żywicki