Menu Zamknij

Zebranie członków Zarządu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki PZITS

W dniu 26.01.2019 r. odbyło się w siedzibie NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 5/7 zebranie członków Zarządu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki PZITS.
W zebraniu tym uczestniczył kol. dr inż. Piotr Muzyczuk, delegowany przez Zarząd naszego Oddziału do prac w tej Sekcji.

Na zebraniu podsumowano działalność Sekcji w roku ubiegłym podkreślając znaczenie przeprowadzonej wspólnie w dniu 19.04.2018 r. w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Nowoczesne unieszkodliwianie odpadów medycznych źródłem pozyskiwania energii przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy”. Przewodniczący Głównej Sekcji kol. mgr inż. Krzysztof Stelągowski  zaprezentował także Plan działań Sekcji na rok 2019 z podziałem na dwa zakresy tematyczne:

  1. Technikę instalacyjną w szpitalnictwie, w którym dyskutowano o planach organizacji w ostatnim kwartale br. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy kolejnej konferencji naukowo-technicznej;
  2. Balneotechnikę, w której omówiono prace przygotowawcze związane z organizacją seminarium dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, organizacją imprezy pt. Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby i współpracę przy organizacji obchodów 100-lecia PZITS.

Omówiono także wybrane problemy: techniki instalacyjnej i kadry technicznej w szpitalnictwie a także balneotechniki.