Menu Zamknij

Odznaczenia honorowe PZITS

Odznaki honorowe mogą być przyznane osobom fizycznym i prawnym wyróżniającym się aktywną pracą w Stowarzyszeniu i jego jednostkach organizacyjnych lub działających na ich rzecz.

Zarząd Główny PZITS przyznaje następujące odznaki honorowe i wyróżnienia:

 • Srebrną odznakę honorową PZITS,
 • Złotą odznakę honorową PZITS,
 • Złotą z diamentem odznakę honorową PZITS,
 • Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa,
 • dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody.

Srebrna odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który działał aktywnie w Zrzeszeniu co najmniej 5 lat wyróżniając się działalnością społeczną na jego rzecz.

Złota odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który:

 1. posiada Srebrną Odznakę Honorową PZITS co najmniej od 5 lat.
 2. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, techniki i pracy społecznej, przyczyniając się do rozwoju działalności PZITS.

Złota z diamentem odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który:

 1. posiada Złotą odznakę honorową PZITS co najmniej od 10 lat,
 2. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami znacząco przekraczającymi osiągnięcia wymagane do otrzymania Złotej odznaki honorowej PZITS

Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa może być przyznany członkowi Stowarzyszenia który:

 1. posiada odznakę honorową PZITS (Srebrną, Złotą lub Złotą z diamentem),
 2. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego lub członka Prezydium Zarządu Głównego, Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Problemowej lub Sekcji Głównej,
 3. był członkiem stowarzyszenia przez minimum 20 lat, a także
 4. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki i techniki lub pracy społecznej.

Dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody mogą być przyznawane członkom stowarzyszenia w uznaniu ich działalności w kołach zakładowych i w Oddziałach, a także pracownikom Zarządu Głównego w uznaniu ich nienagannej pracy.

(wyciąg z Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń – Warszawa 2013r.)

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PZITS

Rok otrzymaniaOsoby wyróżnione
1965Jan Wyżnikiewicz
1966Jan Hibner
Czesław Lewiński
Juliusz Orłowski
1969 Kazimierz Duliński
Gerhard Hoheisel
Zygmunt Jaskólski
Alojzy Musolff
1971Danuta Dymek
Alojzy Graczyk
Inga Hoppe
Jerzy Malinowski
Zygmunt Wiśniewski
1975Bernard Balcer
Czesław Banaszak
Czesław Citko
Eugeniusz Hagner
Henryk Kuźniacki
Ryszard Michałowski
Adam Nakonecka
Roman Szmagaj
Helena Tadrowska
Andrzej Zieliński
1976Leon Duczmal
1977Czesław Zaniewski
1978Bronisław Baranowski
Eugeniusz Machtel
1979Kazimierz Wrzesiński
1980Edward Forycki
Rok otrzymaniaOsoby wyróżnione
1982Tadeusz Antczak
1984Bernard Balcer
Teodor Gliński
Tomasz Gliwa
Zdzisław Lewiński
Rajmund Opiński
Zygmunt Tylicki
1987 Jan Brzeski
Jerzy Górski
Zygmunt Graczyk
Antoni Matylis
1988Tadeusz Dawid
Jerzy Jabłoński
Roman Jankowski
Danuta Kuźmicka
Helena Stankowska
Tadeusz Tafelski
Mirosław Wasilewski
Zygmunt Witkowski
1990Andrzej Czarra
Jerzy Drabiński
Henryk Kistowski
Alicja Porażka
Zygmunt Półtorak
Tadeusz Wołoszyn
Rok otrzymaniaOsoby wyróżnione
1994Elżbieta Wierzchowska
1996Ignacy Paruch
2005Jerzy Gliński
Ryszard Orłowski
Alina Staszczyszyn
2008Kazimierz Stefanowski
Janusz Zabłocki
Cecylia Zienowicz
2009Leszek Bujak
Piotr Dzieweczyński
Teresa Zwiewka
2013Janusz Bujak
Piotr Muzyczuk
Rajmund Smoczyk
2016Włodzimierz Janczarski
2018Aldona Piekarska
2020Krystyna Łach
Andrzej Kapczyński

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY ZŁOTĄ Z DIAMENTEM ODZNAKĘ HONOROWĄ PZITS

Rok otrzymaniaOsoby wyróżnione
2019Inga Hoppe
Jerzy Gliński
Zygmunt Graczyk
2020Leszek Bujak, Jan Brzeski, Bronisław Baranowski, Zbigniew Lewiński, Teresa Zwiefka