Menu Zamknij

Szkolenia i egzaminy

Zarząd Oddziału Bydgoskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych informuje, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia §8 pkt. 1 i 2 organizuje i prowadzi:

 • kongresy, konferencje, zjazdy
 • sympozja, seminaria, narady, odczyty
 • konkursy, wystawy, pokazy
 • szkolenia, kursy.

Szkolenia i kursy prowadzone są w celu przygotowania zainteresowanych do egzaminów:

 1. stwierdzających kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie energii elektrycznej, ciepłownictwa i gazownictwa;
 2. obejmujących zgrzewanie rur z polietylenu dla sieci wody i gazu;
 3. na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 4. na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub mistrza w zawodzie.

Po szkoleniu podanym w punkcie 1 Oddział Bydgoski PZITS przeprowadza egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 134/123/04/21 działająca przy
Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Bydgoszczy 85-030 Bydgoszcz ul. Gotowskiego 6 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup:

 • Grupa 1 elektryczna
 • Grupa 2 cieplna
 • Grupa 3 gazowa

Sprawdzenie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 04.06.1997, poz.348, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Poz. 1392).”

Egzamin odbywa się w siedzibie Oddziału PZITS w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6 (budynek Domu Technika, pokój 6) względnie w siedzibie zainteresowanej firmy w terminie uzgodnionym między stronami.

Koszt egzaminu to 10% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przystąpienia do egzaminu od grupy, w przypadku przystąpienia do egzaminu w zakresie E i D w jednej grupie opłata to również 10% (za dwa uprawnienia) – obecnie w roku 2024 to kwota  – 424.2 zł.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony na pierwszej stronie wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (dostępny poniżej) oraz dołączyć jeden z dokumentów według par. 6 ust. 2 i 3 Rozporządzenia z dnia 01 lipca 2022 r., okazać dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty za egzamin. Wzory Zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe dostępne do wypełnienia przed egzaminem lub możliwe do otrzymania po kontakcie z Oddziałem PZITS.

Zamiast oświadczenia lub zaświadczenia przystępujący do egzaminu może przedłożyć inne dokumenty, o których mówi rozporządzenie, np. kopię świadectwa lub poprzednie uprawnienia.

Informacji udziela biuro Oddziału przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy, tel. 52-339 23 61 lub 663 770 960 w poniedziałki, środy i piątki (dni robocze) w godzinach od 10.00 do 13.00; adres e-mail: pzits.bydgoszcz@gmail.pl

Serdecznie zapraszamy!


Wnioski do pobrania

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji: grupa 1, grupa 2, grupa 3. 

Formularze należy wydrukować dwustronnie!


Uchwała w sprawie opłat za egzaminy

Uchwała-nr-22-ceny-egzaminu-2020