Menu Zamknij

Informacja dotycząca XXVIII Zebrania Delegatów PZITS

Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że XXVIII Zebranie Delegatów PZITS w 2020 roku, zgodnie z Regulaminem obrad opracowanym na podstawie ustaleń Zarządu Głównego PZITS, w związku z epidemią wywołaną korona wirusem, odbędzie się w dwóch etapach:

  • etap I, Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone w formie głosowania zdalnego przez Internet, w dniach 22-26 października 2020 r.,
  • etap II, Zebranie Wyborcze, przeprowadzone w formie stacjonarnej, w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Sali A Warszawskiego Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 w  Warszawie.

Uprzejmie proszę wszystkich delegowanych przez Zarząd Oddziału Bydgoskiego PZITS uczestników XXVIII Zebrania Delegatów PZITS o czynny w nim udział.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Zarządu OB. PZITS
Prof. dr hab. inż. Janusz Bujak