Menu Zamknij

Jubileuszowe Zebranie Plenarne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w imieniu Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZITS serdecznie zapraszam na uroczyste Zebranie Plenarne, które odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 16:00 w restauracji Gerwazy (w podwórzu restauracji Telimena) przy ul. Fordońskiej 15 w Bydgoszczy.

W programie:

  1. Informacja Prezesa Oddziału o uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Warszawie w dniach 10 – 11.05.2019 r. oraz o konferencji naukowej, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 14 – 16.05.2019 r.;
  2. Wręczenie dyplomów oraz medali z okazji 80-lecia Oddziału Bydgoskiego PZITS Członkom, którzy byli nieobecni na uroczystej gali w 2018 roku;
  3. Wręczenie Listów Gratulacyjnych z okazji 100-lecia PZITS dla zasłużonych Członków naszego Oddziału;
  4. Wręczenie nagród pieniężnych Członkom Seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia;
  5. Przedstawienie nowo przyjętych Członków w poczet naszego Oddziału oraz wręczenie legitymacji;
  6. Informacja przedstawiciela Koła przy Zakładzie Gazowniczym o planach w zakresie uaktywnienia naszej działalności;
  7. Obiad;
  8. Dyskusja.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie dnia  21.05.2019r. u Kolegi Marka Rutkowskiego tel. 663 770 960, e mail – pzits.bydgoszcz@gmail.com.

Prezes Zarządu
Prof. dr hab. inż. Janusz Bujak